Chuyên đề: Bệnh thủy đậu

Thủy đậu là một căn bệnh tuy lành tính nhưng lại có khả năng truyền nhiễm rất cao. Bệnh do một loại siêu vi có tên Varicella Zoster Virus (VZV) gây ra. Những người đã bị thủy đậu thì hầu như sẽ miễn dịch suốt đời, không có dấu hiệu bị lại. Tuy nhiên, bệnh có thể ấp ủ mầm móng trong người và gây ra các bệnh khác.