Chuyên đề: Bệnh tự kỷ

Hội chứng tự kỷ hay còn có tên khác là Hội chứng rối loạn tự kỷ (tên tiếng anh Asperger syndrome viết tắt là AS hoặc Asperger disorder viết tắt là ASD), là một bệnh rối loạn phát triển của hệ thần kinh liên quan tới não bộ với biểu hiện rối loạn tâm thần.