Chuyên đề: Tay chân miệng

Tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ và dễ lây lan thành đại dịch nếu không có biện pháp phòng bị kịp thời. Để tránh trường hợp này xảy ra, mỗi người