Chuyên đề: Vấn đề về thần kinh

Rối loạn thần kinh là nhóm các rối loạn chức năng ở não hoặc hệ thần kinh có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển trí não, quá trình phát triển và thậm chí là cả cuộc sống của trẻ trong tương lai.