Chuyên đề: Tâm lý tuổi dậy thì

Ở tuổi dậy thì, tâm lý của trẻ phát triển khá phức tạp. Việc nhiều trẻ phải trải qua nhiều thay đổi về tâm sinh lý có thể bị rối loạn cảm xúc và hành vi. Là cha mẹ bạn cần nhận thức sớm những vấn đề này để kịp thời hỗ trợ con.